yumurta

t150803-2
たまご(卵/玉子)

固ゆで玉子…katı yumurta
(黄身がとろとろな)半熟玉子…rafadan yumurta
(黄身が固まっている状態の)半熟玉子…kayısı yumurta
※日本語ではrafadan yumurta、kayısı yumurta両方とも「半熟玉子」。

その他のトルコ語絵じてん

More